Contact

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM)

Centrul de Formare Antreprenorială al CCI a RM

Camera de Comerț și Industrie Tiraspol

Departamentul Comerț Internațional